MAKI SET

Plum

salmon 6 pcs, tuna 6 pcs

255 Kč

Orchid

salmon 6 pcs, tuna 6 pcs, avocado 6 pcs

315 Kč

Chryzanthemum

salmon 6 pcs, tuna 6 pcs, prawns 6 pcs

375 Kč

Bamboo

salmon 6 pcs, tuna 6 pcs, prawns 6 pcs,
mini california 8 pcs

490 Kč