MAKI SET

Plum

salmon 6 pcs, tuna 6 pcs

295 Kč

Orchid

salmon 6 pcs, tuna 6 pcs, avocado 6 pcs

359 Kč

Chryzanthemum

salmon 6 pcs, tuna 6 pcs, prawns 6 pcs

429 Kč

Bamboo

salmon 6 pcs, tuna 6 pcs, prawns 6 pcs,
mini california 8 pcs

565 Kč